Ana içeriğe atla

MFİB Hakkında

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yürütülen Mali İşbirliği kapsamında fonların, amacına uygun projelere dağıtımı ve fonların hedefine ulaşması hususunun sağlanması alanında çalışan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), AB Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 2002 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile kurulmuştur.

MFİB, Türkiye’de AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde Hizmet, Mal alımı, Yapım işi ve Hibeler için ihaleye çıkma, sözleşme yönetimi, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Mali protokoller, ardından proje temelinde kredi ve hibeler şeklinde aktarılan mali yardımların yönetimi, ilk yıllarda “merkezi” (centralised) bir sistem aracılığı ile doğrudan AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Süreç içinde genişleme politikasının gerekleri doğrultusunda mali yardım mekanizmasında da değişikliğe gidilmiş ve ülkemizde de “merkezi olmayan yapılanma” (decentralized) sistemine geçilmiştir. Merkezi olmayan yapılanmanın en önemli aktörlerinden biri olan Birimimiz, 2004 yılı itibari ile tüm görev alanında AB Komisyonu tarafından akredite edilmiştir. MFİB bu özelliğiyle ülkemizde AB fonların kullanımından sorumlu tüm Program Otoriteleri arasında ilk akredite olan kurum olarak yer almaktadır.

 MFİB, 2003 yılında başladığı faaliyetlerini, 7 Haziran 2007 tarih ve 5671 Sayılı İstihdam ve Bütçe Esasları Kanunu ve 10 Ekim 2007 tarihli Personel Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili Kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereklerini yerine getirdiği ve ilgili uygulamaları gerçekleştirdiği için IQNet (Uluslararası Sertifikasyon Ağı Kuruluşu) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen TS ISO / IEC 27001 sertifikasını da 25 Mart 2011 tarihi itibariyle almaya hak kazanmıştır.

Temel İşlevlerimiz ise:

 • AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesindeki tüm projelerin ihaleye çıkma, sözleşme yönetimi, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması, 
 • AB tarafından finanse edilen projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasına faydalanıcı kurum ve yüklenici ile birlikte aktif katılım, 
 • Proje uygulama safhasında sözleşmeden doğan tüm operasyonları yönetmek, 
 • Projelerin ihale ve sözleşme aşamalarını belirlenmiş süreler zarfında yürüterek AB fonlarının fiili kullanımının sağlanması, 
 • CFCU Akademi aracılığı ile uzmanlaşmış danışmanlık eğitim kapasitesi geliştirmek ve bu amaçla gerekli dokümantasyonu sağlamak.
 • Kurumun hâlihazırda elde edinmiş olduğu bilgi birikimine sonraki projelere kolaylık sağlayacak planlamalar yoluyla işlerlik kazandırmak.

Misyonumuz

Kuruma tahsis edilen AB Fonlarının, yenilikçi ve profesyonel bir kamu yönetimi anlayışıyla verimli, etkili ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası organizasyonlardan aktarılan fonların yarattığı kamusal faydayı olabilecek en iyi haline getirerek diğer kuruluşlara yol gösteren bir kurum olmak.

Kurumsal Değerlerimiz

 • Profesyonellik: Yetkinlik ve titizlikle, mükemmeliyet için çalışıyoruz.
 • Şeffaflık : Tarafsızlık, Hesap Verilebilirlik ve Görünürlük çerçevesinde, bize duyulan güvene layık olmaya çalışıyoruz.
 • Verimlilik: Performansımızın iyileştirilmesi ve sorunlara en iyi çözümleri bularak, kalitemizi ortaya çıkarıyoruz.
 • Adanmışlık: Bütün irademizle ve sorumluluğumuzla, Güvenilirliğimizi sağlamak için çalışıyoruz.
 • Etki: İnsanların hayatında bir fark yaratabilme amacıyla, katma bir değer oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Stratejik Hedeflerimiz

 1. Fonların aktarıldığı programları başarılı bir şekilde yöneterek ve ortaya çıkan kamu faydasını olabilecek en yüksek haline getirerek Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan aktarılan kamu fonlarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
 2. Proje Yönetimi konusunda profesyonel bir yaklaşımı kuruma yerleştirerek verimli yönetim için kurumda bir yetkinlik kültürü oluşturmak.

Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası örgütler ile daha sıkı bir işbirliği kurmak.