Ana içeriğe atla

MFİB’NİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Projenin amacı MFİB tarafından uygulanan proje ve fonların verimli ve etkin kullanımı ve yönetilmesine katkıda bulunmaktır. Proje bütçesi 1,991,000 avro olup, bunun 1,791,900 avrosu AB katkısı, 199.100 avrosu ulusal katkıdır.

Proje amacına aşağıdaki hedeflerle erişilmesi öngörülmektedir:

  • MFİB’nin iş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
  • İnsan kaynaklarının istikrarlı gelişiminin temini
  • MFİB’nin kurumsal kapasitesinin, Programlama ve Değerlendirme süreçleri de dâhil olmak üzere Proje İşdöngüsü Yönetimi (PCM) adımlarının bütününde faaliyet gösterebilecek biçimde iyileştirilmesi ve
  • IPA paydaşlarıyla işbirliğinin sistematize edilmesi ve iyileştirilmesi

30 aylık uygulama süresince bu hedeflere ulaşılması için yapılacak etkinlikler beş bileşen altında sınıflandırılmaktadır:

  • MFİB’nin İş Süreçlerinin En İyileştirilmesi
  • İş Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi
  • Teknik Kontrol Kapasitesinin Oluşturulması
  • İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
  • MFİB’nin Danışma Kapasitesinin Geliştirilmesi

Projeden Beklenen Sonuçlar

Bu proje faaliyetleriyle bir bütün olarak Proje İşdöngüsü Yönetiminin (PCM) süreç kalitesinde iyileştirilmesi ve IPA projelerinin çıktılarının AB-Türkiye mali işbirliği hedefleri doğrultusunda gerek niteliksel gerekse niceliksel açıdan geliştirilmesi sağlanacaktır. Özellikle, sözleşme dokümanı hazırlanması süreçlerinin uzunluğunun, doküman reddedilme oranlarının ve sözleşmelerin iptal oranlarının düşürülerek iş yığını ve fon kaybıyla mücadele edilmesi sayesinde niceliksel iyileşme sağlanması beklenirken; niceliksel kaygıların iyileştirilip sözleşmelerin ve sözleşme uygulamalarının kalitesine yönelik kaynakların ve odaklanmanın artırılarak kalite kayıplarıyla mücadele edilmesi sayesinde niteliksel bir iyileşme sağlanması beklenmektedir. Böylelikle, AB-Türkiye mali işbirliğiyle fonlanan projeler, sözleşme uygulama çıktılarını iyileştirmek üzere daha verimli ve etkin bir biçimde uygulanacak ve sonuçta Türk ve Avrupalı vergi mükellefleri için katma değer sağlanacaktır.

Proje broşürü için tıklayınız.